A legénység

2013.05.03 11:18

A cikk származási helye: wotinfo.hu

Nincs jármű a játékban, mely működhetne teljes személyzet nélkül. A legénység szintje - mint sok más dolog is - erősen befolyásolja egy jármű teljesítményét a csatában, azonban a jármű alap paraméterei ezáltal sem haladhatják meg a rögzített maximum értékeket (végsebesség, gyorsulás, stb.). A legénység minden tagjának meg van a saját feladata, képesítése, mindegyik a saját szerepkörében nyújtja a legjobb teljesítményt. A csaták során a legénység tagjai ugyanúgy kapnak tapasztalati pontokat, mint a járművek. Ennek megfelelően a legénység képzettségi szintje folyamatosan nő és ha elérte a 100%-ot, újabb képességeket és készségeket taníthatunk meg nekik.

Bármikor lehet új legénységet toborozni, meglévőt elbocsájtani vagy átképezni és átrakni másik járműre. Ha a legénység egy tagját megölik, az hatással lesz a jármű további teljesítményére az adott csatában. Ha a legénység minden tagját kilövik, a jármű működésképtelenné válik, bármennyi életereje is maradt még.

Képesítések

A legénység minden tagja egy adott feladatkörre van kiképezve, de adott esetben képesek a legénység másik tagjának feladatait is elvégezni (de kevésbé hatékonyan).

Parancsnok

A Parancsnokok jelölik meg (spotolják) az ellenséges járműveket. Képzettségi szintjük hatással van a jármű látótávolságára és a legénységi többi tagjának szintjére is.

 

Vezető

A Vezetők felelősek a jármű irányításáért. Hatással vannak a jármű terepen nyújtott teljesítményére, mozgási dinamikájára, gyorsulására és mozgékonyságának mértéke.

 

Lövész

A Lövészek felelősek a célzásért és az ellenséges járművek kilövéséért. Szintjük befolyásolja a szétugrott célzókör méretét, a célzás sebességét és a torony forgási sebességét is.

 

Töltő

A Töltők feladata a lőszerek kezelése és betöltése. Rajtuk múlik, hogy milyen gyorsan töltődik be a következő lőszer, azaz a tűzgyorsaságban van fontos szerepük.

 

Rádiós

A Rádiós feladata a szövetséges járművekkel történő kapcsolattartás.

 

Elsődleges és másodlagos képesítések

Elsődleges képesítések

A legénységi tagok elsődleges feladatköre a Személyes aktájukban található meg. Az alábbi 5 fő képzettség létezik:

A legénységi tagok eredeti Fő képzettségét nem lehet megváltoztatni. Például ha Lövésznek soroztunk be valakit, akkor azt nem tudjuk később mondjuk Parancsnoknak kinevezni. A legtöbb betanítható képesség és készség képzettség specifikus, azaz például van olyan amit csak a Töltő képes megtanulni, de van olyan is amit csak a Parancsnok, stb.

Másodlagos képesítések

Néhány járműben egy legénységi tagnak több feladatkört is el kell látnia (mozgástér hiánya miatt). Ilyen például az MS-1 is, ahol a Parancsnok betölti még a Rádiós, a Lövész és a Töltő szerepét is. Ezeket nevezzük Másodlagos képzettségeknek.

Fel nem használt tapasztalati pontok

Ha elmulasztod egy képesség megtanítását egy legénységi tagnál (100% elérése után), attól még továbbra is gyűlni fog az adott harckocsizó tapasztalata, azaz nem vész kárba, azonban csak akkor fog érvényesülni, ha már kiválasztottad a következő megtanulandó képességet vagy készséget.

Készségek és képességek

Képességek (Skill): A legénység tagjai Fő képzettségük mellett további kiegészítő jártasságokra is szert tehetnek. Ha egy tag szintje eléri a 100%-ot, akkor választhatunk neki új képességet vagy készséget. Ekkor egy kis ikon jelenik meg a legénységi tag képe mellett, melyre klikkelve kiválaszthatjuk a megtanítandó új képességet vagy készséget. Miután ebben is eléri a 100%-os szintet, újabbat választhatunk neki, azt azonban tartsuk szem előtt, hogy minden új szinten megduplázódik a 100% eléréséhez szükséges tapasztalati pontok mennyisége. A kiválasztott képesség olyan mértékben van hatással a teljesítményre, amilyen mértékben már megtanulta azt az adott legénységi tag.

Készségek (Perk): Ugyanaz mint a Képesség, azonban a Készségek csak akkor lépnek életbe, ha teljesen ki vannak fejlesztve, azaz csak 100%-os szinten hatnak.

Képességek / Skills

Bármely képzettséggel elérhető képességek
Ikon Képesség neve Leírás
Javítás Képesség teszi a legénységi tagokat arra, hogy gyorsabban megjavítsák a jármű megsérült moduljait. A bónusz akkor lép életbe, amikor egy modul megsérül. Hatékonysági szintje az egész legénység Javítási képességének átlagos szintjétől függ. Tehát ha 5 fős a legénység, de csak egy főnek van Javítás képessége és az is még csak 50%-os, akkor a Javítás képesség csak 10%-osan hat a járműre: (100%/5)*0,5 (ez a Tűzoltásra és a Rejtőzködésre is igaz). A képesség hatása összeadódik a Szerszámos láda hatásával.
Tűzoltás Megtanulása által a legénységi tagok gyorsabban lesznek képesek eloltani a tüzet a járműben. Hatása összeadódik a Kézi és az Automata tűzoltókészülék hatásával.
Rejtőzködés Minél magasabb szintű a legénység Rejtőzködési képessége, a jármű annál nagyobb szorzót kap az alap rejtőzködési értékére. Ebből az következik, hogy olyan járműnél, melynek alapból alacsony a rejtőzködési képessége, nem érdemes ezt a képességet megtanítani a legénységnek. Felderítőknél, TD-knél és SPG-knél viszont nagyon hasznos lehet. Ha minden legénységi tagon 100%-ra van fejlesztve, akkor ad +20% álca értéket. Ha nincs mindenkin, akkor arányosan csökken ez az érték (lásd a javításnál). Hatása összeadódik az Álcahálóval.
Parancsnok által elérhető képességek
Ikon Képesség neve Leírás
Mentor E képesség minden 1%-a után a legénység többi tagja további 0,1% tapasztalati pontot is kap csatánként (max. 10%).
Sasszem E képesség által megnövelhető a maximális látótávolság: minden 1% után 0,02% látótáv növekedés (max. 2%). A kémlelő sérülésekor ez a bónusz 0,2%-ra nő százalékonként (max. 20%). Hatása összeadódik a Helyzetfelismerés képességgel és a Látcsővel/Periszkóppal.
Ezermester Ismeretében a Parancsnok képes lesz helyettesíteni a kilőtt legénységi tagokat. Százalékonként az első tagot 0,5% hatásfokkal (max. 50%), a másodikat 0,25%-kal (max. 25%), a harmadikat 0,125%-kal (max. 12,5%), stb.
Lövész által elérhető képességek
Ikon Képesség neve Leírás
Fegyverkovács Ez a képesség százalékonként 0,2%-kal csökkenti a sérült ágyú pontatlanságát (max. 20%-kal). Ha két Lövésznek is van ilyen képessége, csak a magasabb szintű lép életbe. Hatása összeadódik a Vertikális stabilizátor hatásával.
Biztos kéz Ez a képesség százalékonként 0,075%-kal csökkenti az ágyú torony forgása által okozott szórását (max. 7,5%-kal). Ha két Lövésznek is van ilyen képessége, csak a magasabb szintű lép életbe. Hatása összeadódik a Vertikális stabilizátor hatásával.
Vezető által elérhető képességek
Ikon Képesség neve Leírás
Csúsztatott kuplung Ez a képesség százalékonként 0,05%-kal növeli a jármű forgási sebességét (max. 5%-kal). Hatása összeadódik a Plusz barázdák és Végsebesség kikapcsoló hatásával.
Sima futás Ez a képesség százalékonként 0,04%-kal csökkenti a jármű mozgásából adódó szórását a lövegnek, de ez a forgásra nem vonatkozik (max. 4%-kal). Hatása összeadódik a Vertikális stabilizátor hatásával.
Off-Road vezetés Csökkenti a gördülési ellenállást, így növeli a tank mobilitását és csökkenti a gyorsuláshoz szükséges időt, terepen képesség szintenként 0,1%-kal (max. 10%), lágy talajon képesség szintenként 0,025%-kal (max. 2,5%)
Irányított ütközés Ütközésnél szintenként 0,15%-kal (max. 15%-kal) növeli az ellenséges járműben okozott kárt és ugyanennyivel csökkenti a saját jármű sebződését. Csak akkor hat, ha mindkét jármű mozgásban van!
Rádiós által elérhető képességek
Ikon Képesség neve Leírás
Műszerész Ez a képesség százalékonként 0,2%-kal növeli a rádió hatótávolságát (max. 20%-kal). Ha két Rádiósnak is van ilyen képessége, csak a magasabb szintű lép életbe.
Helyzetfelismerés Ez a képesség százalékonként 0,03%-kal növeli a jármű látótávját (max. 3%-kal). Ha két Rádiósnak is van ilyen képessége, csak a magasabb szintű lép életbe. Hatása összeadódik a Sasszem képesség hatásával.
Jelerősség? Szintenként 0,1%-kal (max. 10%-kal) megnöveli az összes baráti tank rádiójának a hatótávolságát. Csak azokra a tankokra hat, melyek rádió hatótávolságon belül vannak. Ha két Rádiósnak is van ilyen képessége, csak a magasabb szintű lép életbe.

Készségek / Perks

Bármely képzettséggel elérhető készségek
Ikon Képesség neve Leírás
Elit alakulat Ha a legénység összes tagja rendelkezik ezzel a készséggel (100%-osan), akkor mindenki kap még képességeinek szintjéhez +5%-ot. Gyakorlatilag úgy működik mint a Ventilátor és hatásuk össze is adódik.
Parancsnok által elérhető készségek
Ikon Képesség neve Leírás
Hatodik érzék A Parancsnok észleli ha a járművet észlelte egy ellenséges tank és 3 másodperc késleltetéssel ki is jelzi azt a képernyőn (megjelenik egy kis lámpa). A jelzés pár másodperc múltán mindenképp eltűnik, akkor is ha még mindig észlelve van a jármű.
Sasszem Egy jármű becélzásakor 4 másodperc késleltetéssel információt kapunk annak sérült moduljainak listájáról. SPG felülnézetben nem működik!
Lövész által elérhető készségek
Ikon Képesség neve Leírás
Mesterlövész 3%-kal megnöveli az ellenséges jármű moduljai és legénysége kritikus sebződési esélyét. HE lőszerrel nem működik.
Célkijelölő A célkereszt irányának ± 10 fokos tartományában 2 másodperccel tovább látszik a már észlelt ellenséges célpont. Ha több Lövész is van a járműben, mindkettőnek ismernie kell ezt a készséget. SPG felülnézeti módban nem működik.
Vezető által elérhető készségek
Ikon Képesség neve Leírás
Megelőző karbantartás 25%-kal csökkent a tűz esélyét.
Rádiós által elérhető készségek
Ikon Képesség neve Leírás
Utolsó adás A Rádiós a jármű kilövése után (ha ekkor még életben volt) +2 másodpercig jelenti az észlelt ellenséges járművek pozícióját. Több rádiós esetén a hatás nem adódik össze.
Töltő által elérhető készségek
Ikon Képesség neve Leírás
Biztonságos elhelyezés A Töltő úgy helyezi el a lőszereket, hogy azok ne érintkezzenek egymással. Ezáltal 12,5%-kal megnő a lőszer rekesz életereje. Hatása összeadódik a Vizes lőszerrekesz hatásával, azonban ha több Töltő is ismeri ezt a készséget, annak nincs kumulatív hatása.
Adrenalin roham Az újratöltési idő 9,1%-kal csökken, ha a jármű életereje 10% alá esik. Hatása összeadódik a Töltésgyorsító hatásával, azonban ha több Töltő is ismeri ezt a készséget, annak nincs kumulatív hatása.
Intuíció Ha az ágyú már be van töltve, 17% eséllyel azonnal újra betölt, amikor másik típusú lőszerre váltunk. A készség csak akkor működik, ha az ágyú teljesen be van töltve. Több töltőnél a hatás nem adódik össze.